Ασφαλιστικές Εταρείες /τηλέφωνα φροντίδας

Φροντίδα Ατυχήματος Εταιρειών

Generali                      2108096100, 18112

AIG                            2109408676

Groupama                   2103295555

AXA                           2107268000

INTERAMERICAN          1158

INTERASCO                 2109460293

ERGO                         2106504022

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ      2107470001

Ευρωπαϊκή Πίστη          211-1075709

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 210 9099999

INTERLIFE                  1158