Αστικής ευθύνης και νομικής κάλυψης

Οι ασφαλίσεις αυτές έχουν μπει τα τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο στην καθημερινότητα μας. Έχουμε αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστική πληροφόρηση σε εσάς σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσατε να εξασφαλιστείτε από απαιτήσεις που απορρέουν από τις ευθύνες σας βάση του Αστικού κώδικα.

Με συνδυασμούς καλύψεων μπορούμε να σας προσφέρουμε ουσιαστική εξασφάλιση από τέτοιου είδους οικονομικές περιπέτειες.