Μόνιμη, πρόσκαιρη και επαγγελματική ανικανότητα

Μόνιμη ή μερική ανικανότητα, είναι ικανή να απορυθμίσει τον τρόπο διαβίωσης του καθενός μας, δημιουργώντας πολλές φορές σοβαρά προβλήματα και στο περιβάλλον του παθόντα.

Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ανταπεξέλθετε σε μία τέτοια περίπτωση συνδυάζοντας τις λύσεις που διαθέτουμε και ταιριάζουν καλύτερα σε εσάς, έτσι ώστε όλα να συνεχίσουν ομαλά.