Εξειδικευμένα ασφαλιστήρια

Η παραγωγικότητα και οι  στόχοι υψηλής απόδοσης κάθε επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να είναι πολύ καλά σχεδιασμένες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της. Θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση της έκθεσης της σε τυχαίους και πιθανόν καταστροφικούς κινδύνους. Μέσα από εξειδικευμένες καλύψεις που αναζητούμε για εσάς στην τοπική και διεθνή ασφαλιστική αγορά σας διαθέτουμε σε λογικό κόστος την εξασφάλιση ότι έχουμε διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία σας σε κάθε περίπτωση.Καλύψεις όπως διασφάλιση ηλεκτρονικών δεδομένων, αλλοίωση προϊόντων, ευθύνες στελεχών  νομική προστασία κ.α έρχονται να συμπληρώσουν τις καλύψεις π.χ. πυρκαγιάς των κτηρίων της επιχείρησης προσφέροντάς σας μια πλήρη πολυεπίπεδη ασφάλιση και ουσιαστική εξασφάλιση και ηρεμία.