Δημιουργία κεφαλαίων-Επενδύσεις

H ασφαλιστική «βιομηχανία» μπορεί να σας προσφέρει την δυνατότητα να δημιουργήσετε κεφάλαιο, με την παραδοσιακή συνταγή, δηλαδή αποταμιεύοντας.

Εμείς  σας βοηθάμε με επαγγελματισμό, να επιλέξετε τους τύπους επένδυσης που σας ταιριάζουν καλύτερα προκειμένου να μπορέσουμε να σας διασφαλίσουμε για το αποτέλεσμα. Έτσι στόχοι όπως, σπουδές των παιδιών στο εξωτερικό, αγορά κατοικίας, αγορά αυτοκινήτου, δημιουργία αρχικού κεφαλαίου για την επιχείρηση σας και άλλα γίνονται ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι. Οι  λύσεις που σχεδιάζουμε μαζί σας περιλαμβάνουν εγγύηση επιτοκίου, στοχοθεσία απόδοσης, συμβατική δέσμευση και ξεκάθαρους όρους από την ασφαλιστική αγορά, με σκοπό την πλήρη διασφάλιση σας. 

 Επίσης η φορολογική νομοθεσία απαλλάσσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια από την φορολόγηση του αποτελέσματος.